Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Telči
    ÚOP TE, ředitel ÚOP
     • Karásek Libor, Ing. * +420 567 213 116 +420 602 213 105 karasek.liboranpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč ředitel územního odborného pracoviště
       ÚOP TE, kancelář ředitele - referát
        • Ampapová Ilona   +420 567 213 116 +420 724 663 511 ampapova.ilonaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč redaktor , prezentace a práce s veřejností
        • Švecová Olga   +420 567 213 116 +420 721 984 785 svecova.olgaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč administrativní a spisový pracovník
       ÚOP TE, oddělení ekonomiky a provozu
        • Brychta Jaroslav   +420 567 213 116 +420 725 548 236 brychta.jaroslavanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč provozář , správce vozového parku
        • Šimánková Renata, Ing. * +420 567 213 116 +420 778 758 978 simankova.renataanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí oddělení , koordinační, projektový a programový pracovník
        • Zamazalová Jaroslava   +420 567 213 116 +420 777 454 513 zamazalova.jaroslavaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč referent majetkové správy
       ÚOP TE, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Záškoda Miloslav, Mgr. * +420 567 213 116 +420 608 705 584 zaskoda.miloslavanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí odboru , vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS
          ÚOP TE, oddělení evidence památek a IS
           • Fuňáková Marie, Ing.   +420 567 213 116 +420 778 750 068 funakova.marieanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče
           • Gregorová Martina, Ing. arch.   +420 567 213 116 +420 602 690 287 gregorova.martinaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče
           • Slámová Kateřina, Mgr. * +420 567 213 116 +420 775 431 530 slamova.katerinaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí oddělení
           • Staněk Roman   +420 567 213 116 +420 606 186 472 stanek.romananpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče , GIS
           • Tobiášková Irena, Mgr. Bc.   +420 567 213 116 +420 724 663 820 tobiaskova.irenaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče
          ÚOP TE, oddělení dokumentačních fondů a knihovny
           • Herbricková Lucie   +420 567 213 116 +420 775 440 743 herbrickova.lucieanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník dokumentačních fondů
           • Motyčková Věra   +420 567 213 116 +420 775 857 362 motyckova.veraanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník dokumentačních fondů
           • Stejskal Petr * +420 567 213 116 +420 725 755 410 stejskal.petranpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí oddělení
           • Záškodová Jana, Mgr.   +420 567 213 116 +420 773 747 975 zaskodova.janaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník dokumentačních fondů , NAKI ,, Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši,, - řešitelka týmu
       ÚOP TE, odbor péče o památkový fond
        • Kaščáková Gabriela, Bc.   +420 567 213 116 +420 724 586 279 kascakova.gabrielaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče , garant území ORP Telč a Jihlava ( jen Polensko) , UNESCO Telč
        • Klimeš Jan, MgA., Ph.D. * +420 567 213 116 +420 778 700 094 klimes.jananpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí odboru , UNESCO Třebíč, Žďár nad Sázavou, specialista na technické památky
          ÚOP TE, oddělení garantů území
           • Bazala Jan, Ing. arch.   +420 724 663 525 bazala.jananpu.cz B. Václavka 59, 67401 Třebíč pracovník památkové péče , garant území ORP Třebíč
           • Hamrlová Anna, PhDr., Ph.D.   +420 567 213 116 +420 773 752 690 hamrlova.annaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče , Brtnicko + OP MPR Jihlava
           • Jelínková Tereza, Mgr.   +420 567 213 116 +420 778 764 463 jelinkova.terezaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče
           • Kamená Markéta, Ing. arch.   +420 567 213 116 +420 725 727 076 kamena.marketaanpu.cz B. Václavka 59, 67401 Třebíč pracovník památkové péče
           • Růžičková Michaela, Mgr.   +420 567 213 116 +420 770 135 659 ruzickova.michaelaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče
           • Svoboda Jakub, Mgr. * +420 567 213 116 +420 774 856 172 svoboda.jakubanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč vedoucí oddělení
          ÚOP TE, oddělení specialistů
           • Koukal Petr, PhDr., Ph.D.   +420 567 213 116 +420 724 663 589 koukal.petranpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče
           • Pavlata David, Mgr.   +420 567 213 116 +420 778 498 604 pavlata.davidanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče , Garant NKP, garant území ORP: Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou
           • Peňáz Andrea, Ing. * +420 567 213 116 +420 773 188 458 penaz.andreaanpu.cz Komenského 1786, 59101 Žďár nad Sázavou vedoucí oddělení , KPZ Náměšťsko a specialista na historickou zeleň ,,
           • Severa Petr, Mgr.   +420 567 213 116 +420 724 663 726 severa.petranpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče , garant NKP, specialista pro restaurování (ORP: Telč, Ždár n. Sázavou, Velké Meziříčí, Bystřice n. Pernštejnem, Náměšť n. Oslavou, Třebíč, Moravské Budějovice, Nové Město na Moravě a Jihlava - MPR a OP MPR)
           • Večeřa Jan, Bc.   +420 773 769 976 vecera.jananpu.cz Komenského 1786, 59101 Žďár nad Sázavou pracovník památkové péče
           • Vohryzek Stanislav, Mgr. et Mgr., Ph.D.   +420 567 213 116 +420 778 880 029 vohryzek.stanislavanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč archeolog
           • Wolfschützová Soňa, Mgr., DiS.   +420 567 213 116 +420 773 793 399 wolfschutzova.sonaanpu.cz Hradecká 6, 58856 Telč pracovník památkové péče , specializace pro restaurování - ORP : Humpolec, Pacov, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou a Jihlava (vyjma MPR Jihlava a OP MPR Jihlava)