Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Praze
    ÚOP PR, ředitel ÚOP
     • Podliska Jaroslav, PhDr., Ph.D. * +420 234 653 122 +420 602 230 289 podliska.jaroslavanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha ředitel/ka územního odborného pracoviště
       ÚOP PR, kancelář ředitele - oddělení
        • Balašová Lenka, Mgr. Bc., DiS. * +420 234 653 121 +420 602 231 016 balasova.lenkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení , spisovna
        • Holasová Andrea, Mgr.   +420 234 653 120 +420 776 178 914 holasova.andreaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha redaktor , pracovník vztahů k veřejnosti
        • Horáčková Jana   +420 234 653 341 horackova.janaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha administrativní a spisový pracovník , podatelna
       ÚOP PR, oddělení ekonomiky a provozu
        • Dolínková Darja, Ing. * +420 234 653 130 +420 725 358 718 dolinkova.darjaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
        • Kuthanová Martina, Mgr.   +420 234 653 339 +420 773 778 697 kuthanova.martinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha referent majetkové správy
        • Mládková Stanislava   +420 234 653 336 +420 602 230 587 mladkova.stanislavaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha koordinační, projektový a programový pracovník
       ÚOP PR, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Bartoš Ladislav, Ing. arch. * +420 234 653 131 +420 602 226 035 bartos.ladislavanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí odboru , operativní dokumentace, stavebně-historické průzkumy
        • Knotová Kateřina, Ing. arch.   +420 234 653 257 +420 777 477 362 knotova.katerinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , operativní dokumentace, stavebněhistorické průzkumy
        • Piskáčková Anna, Ing. arch.   +420 234 653 257 piskackova.annaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
        • Seidlová Lucie   Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
          ÚOP PR, oddělení evidence památek a IS
           • Baláček Jan, Bc. * +420 234 653 203 +420 602 226 445 balacek.jananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
           • Havlík Přemysl   +420 234 653 215 +420 724 568 964 havlik.premyslanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , MIS
           • Houšková Kateřina, Mgr.   +420 234 653 204 +420 775 893 643 houskova.katerinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Kracík Matyáš, Ing. arch.   +420 234 653 204 +420 602 230 066 kracik.matyasanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Nový Vratislav, Mgr.   +420 234 653 205 +420 724 100 991 novy.vratislavanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Savická Pavla, Mgr.   +420 234 653 208 +420 775 893 607 savicka.pavlaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Srovnal Filip, Mgr., Ph.D.   +420 234 653 208 +420 602 215 517 srovnal.filipanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Tomagová Hana, Mgr., Ph.D.   +420 234 653 210 +420 724 663 634 tomagova.hanaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , evidence movitých památek, ISO
          ÚOP PR, oddělení dokumentačních fondů a knihovny
           • Kusáková Anna, Mgr. * +420 234 653 209 +420 775 443 499 kusakova.annaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
           • Seidlová Markéta   +420 234 653 211 +420 775 443 499 seidlova.marketaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
           • Skalická Lenka, Mgr.   +420 234 653 212 +420 770 122 595 kovarova.lenkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
       ÚOP PR, odbor péče o památkový fond
        • Gája Robert, Mgr.   +420 234 653 135 +420 606 694 638 gaja.robertanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
        • Holeček Jan, Mgr. * +420 234 653 273 +420 724 663 617 holecek.jananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí odboru
        • Mrázová Kateřina, Ing. arch.   +420 602 385 870 mrazova.katerinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
        • Namyslov Petr, Ing. arch.   +420 234 653 253 +420 603 553 104 namyslov.petranpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
        • Pohlová Renata   +420 234 653 332 +420 602 658 195 pohlova.renataanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha asistent
          ÚOP PR, referát památek světového dědictví
          ÚOP PR, oddělení garantů území I.
           • Cibulová Petra, Ing. arch.   +420 234 653 277 +420 602 230 581 cibulova.petraanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Furáková Iva, PhDr. Mgr. * +420 234 653 284 +420 602 230 584 furakova.ivaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
           • Chmelenský Jiří, PhDr.   +420 234 653 276 +420 602 226 944 chmelensky.jirianpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Koberová Veronika, Mgr.   +420 234 653 278 +420 602 230 122 koberova.veronikaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Maloušek Jan, Ing. arch.   +420 234 653 275 +420 602 230 582 malousek.jananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Marková Eliška, Ing. arch.   +420 234 653 282 +420 778 520 957 markova.eliskaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Novák Jiří, Mgr.   +420 234 653 281 +420 602 230 590 novak.jirianpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Rubešová Terezie, Mgr.   +420 234 653 283 +420 602 230 833 rubesova.terezieanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Stehlíková Michaela, Mgr.   +420 234 653 274 stehlikova.michaelaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Šejbl Martin, Mgr.   +420 234 653 280 +420 602 230 836 sejbl.martinanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
          ÚOP PR, oddělení garantů území II.
           • Dolejská Pavlína, Mgr.   +420 234 653 260 +420 602 230 758 dolejska.pavlinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Drahoňovská Křížková Alena, Mgr.   +420 234 653 251 +420 775 443 494 drahonovska.alenaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Dryková Iva   +420 234 653 254 +420 602 231 092 drykova.ivaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Haškovcová Eva, Mgr., DiS.   +420 775 887 871 haskovcova.evaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Křížová Hedvika, Mgr.   +420 234 653 139 +420 608 708 982 krizova.hedvikaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Minářová Gabriela, Ing. arch.   +420 234 653 252 +420 777 208 637 minarova.gabrielaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Schránilová Anna, Ing. arch. * +420 234 653 134 +420 724 283 639 schranilova.annaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
           • Spálenková Radana, Mgr.   +420 234 653 255 +420 602 231 149 spalenkova.radanaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Vrla Mikoláš, Mgr.   +420 234 653 256 +420 778 748 843 vrla.mikolasanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , Dejvice, Bubeneč (část - Praha 6)
           • Wells Magdaléna, Mgr.   +420 234 653 138 +420 725 377 375 wells.magdalenaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
          ÚOP PR, oddělení specialistů
           • Hoftichová Petra, PhDr.   +420 234 653 168 +420 724 125 185 hoftichova.petraanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , restaurování
           • Hrubá Tereza, Ing.   +420 234 653 232 +420 773 778 696 hruba.terezaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , historická zeleň
           • Měska David, Ing. arch. * +420 234 653 233 +420 604 345 968 meska.davidanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení , technické památky
           • Poliačiková Zdenka, Ing. arch.   +420 234 653 258 +420 602 226 335 poliacikova.zdenkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , historický urbanismus
           • Šefců Ondřej, Ing. arch.   +420 234 653 202 +420 724 663 561 sefcu.ondrejanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , lidová architektura
           • Vlková Markéta, Mgr.   +420 234 653 166 vlkova.marketaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , restaurování
       ÚOP PR, odbor archeologie
        • Cymbalak Tomasz Marian, Mgr. * +420 234 653 132 +420 602 226 609 cymbalak.tomaszanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí odboru
        • Ďurica Miroslav   Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
        • Lochmann Zdeněk, PhDr.   +420 234 653 307 +420 723 966 224 lochmann.zdenekanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
        • Prášková Naděžda   Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
        • Žďárská Anna, Mgr.   +420 234 653 305 zdarska.annaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha pracovník památkové péče
          ÚOP PR, oddělení archeologických výzkumů
           • Čiháková Jarmila, PhDr.   +420 234 653 314 +420 602 230 172 cihakova.jarmilaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha pracovník památkové péče
           • Flek František, Bc.   +420 234 653 305 +420 602 230 308 flek.frantisekanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
           • Havrda Jan, Mgr. * +420 234 653 308 +420 602 230 173 havrda.jananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
           • Müller Martin   +420 234 653 313 +420 724 284 232 muller.martinanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
           • Růžička Michal   +420 234 653 306 ruzicka.michalanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
           • Semerád Matouš, Ing. arch.   +420 234 653 309 +420 602 231 348 semerad.matousanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
           • Taibl Pavel, Mgr.   +420 234 653 146 +420 724 284 208 taibl.pavelanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
          ÚOP PR, oddělení péče o archeologické nálezy
           • Bláhová Eva   +420 234 653 301 blahova.evaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
           • Čermák Vojtěch   +420 234 653 303 +420 777 263 918 cermak.vojtechanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha restaurátor
           • Hřebíčková Anežka, DiS.   +420 234 653 302 hrebickova.anezkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha konzervátor
           • Kapic Matyáš, Mgr.   +420 234 653 146 +420 778 425 446 kapic.matyasanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
           • Konečná Doubravka, Bc.   +420 234 653 302 konecna.doubravkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha restaurátor
           • Kovář Miroslav, Mgr., Ph.D.   +420 234 653 312 kovar.miroslavanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
           • Křepelová Johana   +420 234 653 304 krepelova.johanaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha konzervátor
           • Mori Tomáš, Bc.   +420 234 653 301 +420 608 675 377 mori.tomasanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha pracovník péče o depozitáře
           • Smutka Libor   +420 234 653 313 +420 725 377 376 smutka.liboranpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
           • Staňková Veronika, Mgr. * +420 234 653 311 +420 602 230 288 stankova.veronikaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
           • Svatošová Sylvie   +420 234 653 303 svatosova.sylvieanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha restaurátor
           • Vilím Augustinová Anna, Mgr.   +420 234 653 310 +420 775 893 649 anaugust23agmail.com Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor