Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Liberci
    ÚOP LI, ředitel ÚOP
     • Krčmář Miloš, Mgr. * +420 485 222 411 +420 602 114 516 krcmar.milosanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitel územního odborného pracoviště
       ÚOP LI, kancelář ředitele - referát
        • Sakařová Alžběta, Mgr.   +420 485 222 429 +420 770 149 986 sakarova.alzbetaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec PR pracovník
        • Vorlíčková Michaela   +420 485 222 411 +420 777 478 544 vorlickova.michaelaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec administrativní a spisový pracovník , asistentka ředitele
       ÚOP LI, oddělení ekonomiky a provozu
        • Bombová Miluše   +420 485 222 420 +420 777 613 390 bombova.miluseanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec referent majetkové správy
        • Hanzlíková Lucie, Bc. * +420 485 222 417 +420 775 443 222 hanzlikova.lucieanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí oddělení
        • Menšík Jiří   +420 485 222 413 +420 775 443 229 mensik.jirianpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec technický pracovník
       ÚOP LI, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Jakubcová Zuzana, Mgr.   +420 485 222 426 +420 724 331 323 jakubcova.zuzanaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec pracovník dokumentačních fondů
        • Křížková Olga, Mgr.   +420 485 222 425 +420 602 118 665 krizkova.olgaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec pracovník památkové péče
        • Loudová Pavla   Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor
        • Peřina Ivan, Mgr.   +420 485 222 418 +420 602 579 295 perina.ivananpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor
        • Šternová Petra, Mgr. * +420 485 222 429 +420 724 663 794 sternova.petraanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí odboru
          ÚOP LI, oddělení evidence památek a IS
           • Čtveráček Michael, MgA.   +420 485 222 423 +420 604 356 667 ctveracek.michaelanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor , fotograf
           • Ouhrabka Martin, Mgr. * +420 485 222 418 +420 602 104 797 ouhrabka.martinanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí oddělení
           • Poloprudská Eliška, Mgr.   +420 485 222 429 +420 770 167 414 poloprudska.eliskaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Štepanovičová Zuzana   +420 485 222 428 +420 770 312 797 stepanovicova.zuzanaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec pracovník dokumentačních fondů
           • Vácha Radim, Bc.   +420 485 222 419 +420 724 663 760 vacha.radimanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Vrabec Vladimír, Mgr.   +420 485 222 427 +420 606 681 625 vrabec.vladimiranpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
       ÚOP LI, odbor péče o památkový fond
        • Freiwillig Petr, Mgr., Ph.D. * +420 485 222 424 +420 724 568 876 freiwillig.petranpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí odboru
          ÚOP LI, oddělení garantů území
           • Feige Petr, Bc. * +420 485 222 422 +420 602 106 422 feige.petranpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí oddělení
           • Kesner Tomáš   +420 485 222 422 +420 732 587 629 kesner.tomasanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Kolka Miroslav, Mgr.   +420 485 222 422 +420 724 663 795 kolka.miroslavanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář , technické památky a lidová architektura
           • Linhartová Dana, Mgr., Ph.D.   +420 485 222 424 +420 778 742 190 linhartova.danaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář , MPZ Mladá Boleslav, OP Kosmonosy, Dobrovicko
           • Zeman Jaroslav, Mgr., Ph.D.   +420 485 222 424 +420 775 443 231 zeman.jaroslavanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
          ÚOP LI, oddělení specialistů
           • Cejnarová Eva, Mgr.   +420 485 222 421 +420 774 064 113 cejnarova.evaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Fleknová Kateřina, Mgr.   +420 485 222 432 +420 773 750 272 fleknova.katerinaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec dokumentátor
           • Kurešová Jana, PhDr., Ph.D.   +420 485 222 411 +420 602 156 891 kuresova.janaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář , restaurování
           • Nosková Eva, Ing. Bc.   +420 485 222 432 +420 770 312 860 noskova.evaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Pospíšil Martin, Ing. arch.   +420 485 222 421 +420 724 825 202 pospisil.martinanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec památkář
           • Tišerová Renata, Mgr.   +420 485 222 430 +420 602 118 613 tiserova.renataanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec archeolog
           • Trojanová Erika, Bc. * +420 485 222 424 +420 602 115 959 trojanova.erikaanpu.cz Jablonecká 642, 46001 Liberec vedoucí oddělení