Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Josefově
    ÚOP JO, ředitel ÚOP
     • Balský Jiří, Ing. * +420 491 509 541 +420 602 746 233 balsky.jirianpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř ředitel/ka územního odborného pracoviště
     • Macková Eva, Mgr.   +420 491 509 536 +420 725 766 153 mackova.evaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř dokumentátor
       ÚOP JO, kancelář ředitele - referát
        • Trdlikátová Jitka   +420 491 509 539 +420 725 716 253 trdlikatova.jitkaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř administrativní a spisový pracovník
       ÚOP JO, oddělení ekonomiky a provozu
        • Hanzlová Helena   +420 491 509 546 +420 725 716 251 hanzlova.helenaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř referent majetkové správy
        • Svoboda Radek   svoboda.radekanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř technický pracovník
        • Veselková Světlana * +420 491 509 545 +420 725 716 250 veselkova.svetlanaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř vedoucí oddělení
       ÚOP JO, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Bezděk Ondřej, Mgr.   +420 770 167 430 bezdek.ondrejanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník památkové péče
        • Divišová Romana   +420 491 509 528 +420 773 782 775 divisova.romanaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník dokumentačních fondů
        • Slavík Jiří, Ing. * +420 491 509 549 +420 724 663 675 slavik.jirianpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř vedoucí odboru , památkář
        • Sommernitzová Magda, DiS.   sommernitzova.magdaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník dokumentačních fondů
          ÚOP JO, oddělení evidence památek a IS
           • Arijčuk Petr, Mgr. * +420 491 509 536 +420 724 663 666 arijcuk.petranpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř vedoucí oddělení
           • Bursová Dana   +420 491 509 528 bursova.danaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník dokumentačních fondů
           • Jirák Matouš, Mgr.   +420 491 509 538 +420 724 293 442 jirak.matousanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř památkář
           • Jiráková Dana, Mgr.   +420 773 768 438 jirakova.danaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník památkové péče
           • Křížkovská Kateřina, Mgr.   krizkovska.katerinaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř dokumentátor
           • Pacák Marek, Mgr.   +420 491 509 544 +420 725 336 981 pacak.marekanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř památkář
           • Seifertová Racková Eliška, Ing. arch.   +420 491 509 536 +420 724 474 684 rackova.eliskaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník památkové péče
       ÚOP JO, odbor péče o památkový fond
        • Adámková Blanka, Ing. * +420 491 509 532 +420 602 879 036 adamkova.blankaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř vedoucí odboru , památkář
          ÚOP JO, oddělení garantů území
           • Čermák Zdeněk, Ing.   +420 491 509 535 +420 725 716 245 cermak.zdenekanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník památkové péče
           • Kubina Matěj, Ing. * +420 491 509 542 +420 777 465 622 kubina.matejanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř vedoucí oddělení , urbanismus, územní plánování
           • Paterová Vladimíra, Ing. arch.   +420 491 509 535 +420 602 888 611 paterova.vladimiraanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř památkář
           • Švábová Klára, Mgr.   +420 491 509 535 +420 775 425 992 svabova.klaraanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř památkář
           • Zezula Adam, Mgr.   +420 491 509 531 +420 775 850 087 zezula.adamanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř památkář
          ÚOP JO, oddělení specialistů
           • Daňková Marta, Mgr.   +420 491 509 537 +420 724 663 668 dankova.martaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník památkové péče , restaurování
           • Kalferstová Jana, Mgr.   +420 491 509 534 +420 606 481 399 kalferstova.janaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř archeolog
           • Kočí Petr, Mgr.   +420 491 509 535 +420 725 712 369 koci.petranpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník památkové péče
           • Laštůvková Pavla, Mgr.   +420 491 509 537 +420 778 761 568 lastuvkova.pavlaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř památkář , restaurování
           • Mahdalová Michaela, Ing.   +420 491 509 542 +420 725 130 893 mahdalova.michaelaanpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř pracovník památkové péče
           • Tlučhoř Jan, Mgr. * +420 491 509 531 +420 724 663 821 tluchor.jananpu.cz Okružní 418, 55102 Jaroměř vedoucí oddělení , technické památky a lidová architektura