Registrace a změna hesla  Registrace a změna hesla

Nová registrace

Pokyny k registraci a ke změně hesla  Pokyny k registraci a ke změně hesla

Registrace je určena pouze pro veřejnost, bude umožňovat odebírání informací publikovaných na tomto portálu e-mailem apod.

Registrace není určena pro získání přístupu k jednotlivým IS NPÚ (Památkový katalog, Geoportál apod.) - pro ORP, krajské úřady a další externí spolupracující instituce. Požadavky na tento přístup prosím zasílejte oficiální cestou do datové schránky NPÚ, případně e-mailem na epodatelna@npu.cz.

Heslo může obsahovat písmena, čísla a interpunkční znaménka, musí být min. 8 znaků dlouhé a musí obsahovat min. 2 číslice.