Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚPS v Ústí nad Labem
    ÚPS ÚL, ředitel ÚPS
     • Hrubý Petr, PhDr. * +420 472 704 822 +420 724 663 764 hruby.petranpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem ředitel územní památkové správy , ředitel územního odborného pracoviště
     • Spejchal Petr, Mgr. et Mgr.   +420 274 008 143 +420 775 868 824 spejchal.petranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha ředitel územní památkové správy , Nový stavební zákon: změny ve stavebním řízení
       ÚPS ÚL, kancelář ředitele - oddělení
        • Jindrová Markéta, Bc.   +420 775 437 294 jindrova.marketaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem PR pracovník
        • Koutníková Eva   +420 771 132 875 koutnikova.evaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem administrativní pracovník
        • Lukášková Romana   +420 771 517 341 lukaskova.romanaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem referent majetkové správy
        • Petrová Markéta, Mgr. * +420 257 010 139 +420 724 663 567 petrova.marketaanpu.cz Valdštejnské náměstí 162, 11801 Praha vedoucí oddělení
        • Slabý Zdeněk   +420 606 733 237 slaby.zdenekanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha bezpečnostní referent
        • Svačinová Šárka   +420 771 517 390 svacinova.sarkaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem koordinační pracovník
        • Štamberková Jaroslava, JUDr. * +420 274 008 117 +420 606 761 936 stamberkova.jaroslavaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , právník
       ÚPS ÚL, úsek náměstka ředitele ÚPS
        • Kotrbová Renata, Ing. * +420 771 517 219 kotrbova.renataanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem náměstek ředitele územní památkové správy
          ÚPS ÚL, odbor provozně ekonomický
           • Bilíková Iveta, Ing. * +420 274 008 130 +420 724 663 565 bilikova.ivetaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí odboru , metodik
             ÚPS ÚL, oddělení ekonomiky
              • Benešová Věra   +420 472 704 846 benesova.veraanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem účetní
              • Dvořáková Jana, Ing.   +420 274 008 116 +420 775 885 616 dvorakova.janaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha účetní
              • Fischerová Světlana   +420 274 008 126 fischerova.svetlanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha účetní
              • Jínová Monika * +420 274 008 157 +420 603 949 132 jinova.monikaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , pokladní pro styk s bankou
              • Kebrlová Lenka   +420 274 008 123 kebrlova.lenkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha účetní
              • Křístková Danuše   +420 274 008 129 +420 775 885 615 kristkova.danuseanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha účetní
              • Matyášová Hedvika, DiS.   +420 472 704 846 matyasova.hedvikaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem ekonom
              • Pavlasová Eva   +420 274 008 116 pavlasova.evaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha účetní
              • Rákosníková Zdeňka   +420 274 008 125 +420 602 122 506 rakosnikova.zdenkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha účetní
             ÚPS ÚL, oddělení personalistiky a mezd
              • Pšenáková Pavlína * +420 778 492 923 psenakova.pavlinaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
              • Sagnerová Petra   +420 472 704 823 +420 778 702 897 sagnerova.petraanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem mzdový účetní
              • Vondrová Jitka   +420 472 704 823 +420 770 141 143 vondrova.jitkaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem mzdový účetní
             ÚPS ÚL, oddělení správy majetku a provozu
              • Floriánová Dagmar, Ing. * +420 472 704 808 +420 770 321 474 florianova.dagmaranpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
              • Havlík Karel   +420 274 008 148 +420 608 866 163 havlik.karelanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha správce informačního systému
              • Hupák Václav, Ing.   hupak.vaclavanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha technický pracovník
              • Jonáková Monika   +420 274 008 127 +420 724 211 156 jonakova.monikaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent majetkové správy
              • Kubátová Helena   +420 778 412 866 kubatova.helenaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem referent majetkové správy
          ÚPS ÚL, odbor správy a prezentace kulturního majetku
           • Cabrnochová Ivana, Mgr. * +420 771 296 803 cabrnochova.ivanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí odboru
             ÚPS ÚL, oddělení nemovitého kulturního majetku
              • Bartoš Martin   +420 771 274 698 bartos.martinanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem investiční referent
              • Bergel Michal   +420 274 008 163 +420 770 197 314 bergel.michalanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent
              • Gažák Pavel, Ing.   +420 274 008 163 +420 773 766 816 gazak.pavelanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent
              • Kopecký Miroslav, Ing. * +420 771 278 784 kopecky.miroslavanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
              • Linart Petr, Mgr.   +420 274 008 172 +420 602 375 331 linart.petranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent
              • Marešová Marcela   +420 274 008 141 +420 602 327 282 maresova.marcelaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent
              • Tošovský Jan   +420 771 296 919 tosovsky.jananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent
              • Válek Jiří, Ing.   +420 274 008 166 +420 725 571 848 valek.jirianpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha investiční referent , zahrady a parky
             ÚPS ÚL, oddělení prezentace, instalací a expozic
              • Hladíková Kateřina, Bc. * +420 274 008 171 +420 724 826 751 hladikova.katerinaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
              • Ondová Barbora, Mgr.   +420 274 008 171 +420 602 278 154 ondova.barboraanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha kurátor
              • Soukupová Petra, Mgr.   Sabinova 373, 13011 Praha kurátor
             ÚPS ÚL, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
              • Břeň Martin, Mgr.   +420 274 008 182 +420 778 772 933 bren.martinanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha kurátor
              • Ježdíková Daniela, Mgr.   jezdikova.danielaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent majetkové správy
              • Krušina Jan, Bc.   +420 778 744 208 krusina.jananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha kurátor
              • Švarc František, Bc.   +420 777 459 053 svarc.frantisekanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent majetkové správy
              • Tenčlová Věra * +420 274 008 181 +420 602 349 454 tenclova.veraanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
          ÚPS ÚL, detašovaná servisní centra
           • Načeradská Petra, Mgr. * +420 327 315 852 +420 724 826 790 naceradska.petraanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí odboru
             ÚPS ÚL, restaurátorské dílny Ďáblice - oddělení
              • Culek Jindřich, ak. mal.   +420 283 910 677 culek.jindrichanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
              • Foitová Klára, DiS.   +420 283 910 677 foitova.klaraanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
              • Josef Jan, Ing. * +420 283 910 593 josef.jananpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha vedoucí oddělení
              • Kocev Matěj   +420 283 910 677 kocev.matejanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
              • Kříž Petr   +420 283 910 677 kriz.petranpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník dokumentačních fondů
              • Malinovská Andrea, Bc.   +420 283 910 677 malinovska.andreaanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
              • Marková Lenka, Bc.   +420 283 910 593 markova.lenkaanpu.cz Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
              • Ouřadová Martina, DiS.   +420 283 910 677 Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
              • Pivoňková Pavla   +420 283 910 677 Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
              • Plíšková Renata, DiS.   +420 283 910 593 Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
              • Poradová Tereza   +420 283 910 677 Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
              • Skalický Štěpán   +420 283 910 677 Ďáblická 42, 18200 Praha pracovník péče o depozitáře
             ÚPS ÚL, centrální depozitář a dílny Kutná Hora - oddělení
              • Bigasová Stanislava   +420 327 315 852 +420 602 240 295 bigasova.stanislavaanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora pracovník péče o depozitáře
              • Chlumská Stanislava   +420 327 315 854 chlumska.stanislavaanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora pracovník péče o depozitáře
              • Orava Michal   +420 327 315 853 Potoční 141, 28401 Kutná Hora pracovník péče o depozitáře
              • Oravová Lenka, Bc.   +420 327 315 854 oravova.lenkaanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora pracovník péče o depozitáře
              • Pokorná Eliška   +420 327 315 854 pokorna.eliskaanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora pracovník péče o depozitáře
              • Preislerová Milena   +420 327 315 854 Potoční 141, 28401 Kutná Hora pracovník péče o depozitáře
              • Stroblová Milada, ak. mal.   +420 327 315 853 Potoční 141, 28401 Kutná Hora pracovník péče o depozitáře
              • Šlejtr Martin * +420 327 315 853 +420 778 530 136 slejtr.martinanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora vedoucí oddělení
              • Veverka Petr   +420 327 315 853 Potoční 141, 28401 Kutná Hora pracovník péče o depozitáře
              • Vojáček Josef   +420 327 315 853 +420 775 857 832 vojacek.josefanpu.cz Potoční 141, 28401 Kutná Hora pracovník péče o depozitáře
       ÚPS ÚL, OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Březnice
           • Barták Robert, Ing. * +420 318 682 179 +420 602 478 498 bartak.robertanpu.cz Zámecký obvod 24, 26272 Březnice vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Bartáková Jitka, Mgr.   +420 318 682 179 Zámecký obvod 24, 26272 Březnice PR pracovník
           • Čeřovská Marie   +420 318 682 179 +420 606 602 998 cerovska.marieanpu.cz Zámecký obvod 24, 26272 Březnice správce depozitáře
           • Ježek Miloš   Zámecký obvod 24, 26272 Březnice údržbář
           • Jonglíčková Zdeňka   Zámecký obvod 24, 26272 Březnice pracovník péče o zahrady
           • Říha Vladislav, Mgr.   Zámecký obvod 24, 26272 Březnice pracovník návštěvnického provozu
           • Surynková Petra   Zámecký obvod 24, 26272 Březnice pracovník péče o zahrady
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Hořovice
           • Bařtipánová Kateřina, DiS.   +420 311 512 479 +420 724 708 459 bartipanova.katerinaanpu.cz Vrbnovská 22, 26801 Hořovice pracovník vztahů k veřejnosti
           • Kalašová Zdeňka   Vrbnovská 22, 26801 Hořovice pracovník péče o zahrady
           • Knížek Libor, Bc. * +420 311 512 479 +420 602 244 142 knizek.liboranpu.cz Vrbnovská 22, 26801 Hořovice vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Kramer Hana, DiS.   +420 311 512 479 kramer.hanaanpu.cz Vrbnovská 22, 26801 Hořovice pracovník návštěvnického provozu
           • Kramer Lukáš, DiS.   +420 311 512 479 kramer.lukasanpu.cz Vrbnovská 22, 26801 Hořovice pracovník péče o depozitáře
           • Šlapák Petr   +420 311 512 479 Vrbnovská 22, 26801 Hořovice pracovník péče o zahrady
           • Šlapáková Eva   Vrbnovská 22, 26801 Hořovice provozář
          ÚPS ÚL, správa státního hradu Karlštejn
           • Kunst Lukáš, Ing. * +420 311 681 617 +420 724 544 363 kunst.lukasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán) , dílčí zástup kastelána
             ÚPS ÚL, oddělení provozu státního hradu Karlštejn
              • Dvořáková Zuzana   +420 311 681 617 dvorakova.zuzanaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Koutná Hana   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu , OZ
              • Krčil Václav   +420 311 681 617 +420 775 430 825 krcil.vaclavanpu.cz Adresa pracoviště není známa. PR pracovník
              • Kunstová Jaroslava   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Pelán Martin, Ing.   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Sklenářová Dana   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Šimonová Lenka, Bc. * +420 311 681 617 +420 778 522 340 simonova.lenkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Šteker Karel, Ing.   steker.karelanpu.cz Adresa pracoviště není známa. PR pracovník
              • Weber Petr, PhDr. Mgr.   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Weberová Marie, DiS.   +420 311 681 617 +420 777 464 726 weberova.marieanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
             ÚPS ÚL, oddělení údržby státního hradu Karlštejn
              • Dytrt Josef * +420 311 681 296 +420 724 818 132 dytrt.josefanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Heřmanová Lucie   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Koutný Zdeněk   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Mako Jindřich   Adresa pracoviště není známa. údržbář , údržbář
              • Tůmová Monika   Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o zahrady
              • Václavíková Lenka   Adresa pracoviště není známa. provozář
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Konopiště
           • Jandová Dana   +420 317 721 366 +420 724 544 472 jandova.danaanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště správce depozitáře
           • Sedláčková Jana, Mgr. * +420 317 721 366 +420 724 643 826 sedlackova.janaanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
             ÚPS ÚL, oddělení provozu státního zámku Konopiště
              • Boháčová Petra   +420 606 733 248 bohacova.petraanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště vedoucí oddělení
              • Duras Jaroslav   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Hrušková Marcela   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Kadeřábek Antonín   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Kmochová Veronika   kmochova.veronikaanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Koubová Andrea, Mgr.   +420 317 721 366 Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Kouklová Hana   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Kraifová Libuše   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Pechník Gríša, Ing.   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Pešková Dana, MUDr.   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Píša Filip, Bc.   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník návštěvnického provozu
              • Sedláček Zbyšek   +420 317 721 366 +420 725 783 818 sedlacek.zbysekanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník vztahů k veřejnosti
             ÚPS ÚL, oddělení údržby státního zámku Konopiště
              • Benešová Jiřina   Konopiště 1, 25601 Konopiště technický pracovník
              • Kmochová Radka * +420 317 721 366 +420 602 349 068 kmochova.radkaanpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště vedoucí oddělení , zástupce kastelána
              • Kolomazníková Jitka   Konopiště 1, 25601 Konopiště provozář
              • Krajf Ladislav   +420 602 289 729 Konopiště 1, 25601 Konopiště technický pracovník
              • Pikousová Jana   +420 724 880 502 Konopiště 1, 25601 Konopiště provozář
              • Sedláček Luboš   +420 724 882 279 Konopiště 1, 25601 Konopiště údržbář , údržbář
             ÚPS ÚL, oddělení údržby zahrad státního zámku Konopiště
              • Kopka Miroslav   Konopiště 1, 25601 Konopiště technický pracovník
              • Lukešová Renata   +420 317 723 187 Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník péče o zahrady
              • Nohejl Richard   Konopiště 1, 25601 Konopiště technický pracovník
              • Otava Milan * otava.milananpu.cz Konopiště 1, 25601 Konopiště vedoucí oddělení
              • Petržílek Jiří   Konopiště 1, 25601 Konopiště technický pracovník
              • Šebánková Marie   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník péče o zahrady
              • Šindelářová Ivana   Konopiště 1, 25601 Konopiště pracovník péče o zahrady
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Mníšek pod Brdy
           • Brett František   náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy technický pracovník
           • Čelouchová Anna, Bc.   +420 318 590 261 +420 778 716 538 celouchova.annaanpu.cz náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy pracovník návštěvnického provozu
           • Digrin Petr, Ing. * +420 318 590 261 +420 770 195 113 digrin.petranpu.cz náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Digrinová Jana, Ing.   +420 318 590 261 +420 606 649 207 digrinova.janaanpu.cz náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy pracovník vztahů k veřejnosti
           • Hnátnická Jaroslava   náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy technický pracovník
           • Charvátová Marie, Ing.   +420 318 590 261 +420 778 716 536 charvatova.marieanpu.cz náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy pokladní
           • Langerová Růžena   náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy pracovník návštěvnického provozu
           • Novotná Květuše   náměstí F. X. Svobody 1, 25210 Mníšek pod Brdy pracovník péče o zahrady
          ÚPS ÚL, správa státního hradu Křivoklát
           • Šinágl Zdeněk, Mgr. * +420 313 558 440 +420 724 230 906 sinagl.zdenekanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
             ÚPS ÚL, oddělení provozu státního hradu Křivoklát
              • Hájková Kamila   +420 313 558 440 +420 720 996 071 hajkova.kamilaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Hořejší David   +420 771 274 699 horejsi.davidanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Kováříková Eva, Bc. * +420 606 665 788 kovarikova.evaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Střesková Magdalena, Mgr.   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Šotkovská Daniela   Zámecká 93, 67103 Vranov nad Dyjí pracovník návštěvnického provozu
              • Telínová Kateřina, Mgr.   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
             ÚPS ÚL, referát návštěv. provozu Hamousova statku ve Zbečně
              • Vokoun Luboš   +420 724 980 456 vokoun.lubosanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
             ÚPS ÚL, oddělení údržby státního hradu Křivoklát
              • Domčíková Petra, BcA.   +420 313 558 440 Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Jungmannová Alena, Mgr. * +420 724 802 595 jungmannova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Procházková Marie   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Stöhrová Zdeňka   +420 724 802 684 Adresa pracoviště není známa. provozář
          ÚPS ÚL, správa státního hradu Krakovec
           • Sobek Jiří, Mgr. * +420 313 549 302 +420 723 214 170 sobek.jirianpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Sobková Petra   +420 777 482 344 sobkova.petraanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
          ÚPS ÚL, správa státního hradu Točník a státního hradu Žebrák
           • Lobkowiczová Lucie   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
           • Majer Luděk   Adresa pracoviště není známa. údržbář , údržbář
           • Reichlová Barbora   Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
           • Šnajdrová Soňa   +420 311 533 202 Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
           • Zemánek Petr, JUDr. * +420 311 533 202 +420 602 289 730 zemanek.petranpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Zemánková Hana, Mgr.   +420 311 533 202 +420 725 783 958 zemankova.hanaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Mnichovo Hradiště
           • Baťková Jana, Bc.   +420 326 773 098 +420 724 484 445 batkova.janaanpu.cz V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště pracovník péče o depozitáře
           • Dutá Jitka   V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště technický pracovník
           • Harmanová Jana   V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště pracovník péče o zahrady
           • Kovaříková Šárka, PhDr. * +420 770 195 591 +420 770 195 591 kovarikova.sarkaanpu.cz V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Mařanová Světlana   V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště pracovník péče o zahrady
           • Staňková Eva   +420 724 484 445 stankova.eva2anpu.cz V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště pracovník návštěvnického provozu
           • Vrba Martin   V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště pracovník návštěvnického provozu
           • Vyhnánková Dita   V Lípách 148, 29501 Mnichovo Hradiště pracovník návštěvnického provozu
          ÚPS ÚL, správa kláštera Sázava
           • Barešová Lenka   +420 327 321 177 +420 725 875 946 baresova.lenkaanpu.cz Zámecká 1, 28506 Sázava pracovník vztahů k veřejnosti
           • Matoušová Jaroslava, PaedDr. * +420 327 321 177 +420 602 238 303 matousova.jaroslavaanpu.cz Zámecká 1, 28506 Sázava vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Nykodém Jaroslav   Zámecká 1, 28506 Sázava údržbář , údržbář
           • Ryšánková Jitka   +420 327 321 177 +420 725 875 946 rysankova.jitkaanpu.cz Zámecká 1, 28506 Sázava pokladní
           • Štědrová Martina   stedrova.martinaanpu.cz Zámecká 1, 28506 Sázava pracovník návštěvnického provozu
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Veltrusy
           • Ecler Pavel, PhDr. * +420 315 781 146 +420 725 708 552 ecler.pavelanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Píš Ondřej, Mgr.   +420 773 738 858 pis.ondrejanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy koordinační pracovník
             ÚPS ÚL, oddělení provozu státního zámku Veltrusy
              • Bláhová Pavlína, Mgr.   +420 773 738 856 Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník návštěvnického provozu
              • Hricková Kateřina, Ing. Bc.   +420 778 712 537 hrickova.katerinaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy PR pracovník
              • Hubálková Michaela   hubalkova.michaelaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník návštěvnického provozu
              • Hudcová Andrea * +420 773 738 857 hudcova.andreaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy PR pracovník
              • Husáková Kateřina, Mgr.   +420 778 716 537 Ostrov 59, 27746 Veltrusy koordinační pracovník
              • Kapinus Stanislav   kapinus.stanislavanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník péče o depozitáře
              • Legner Václav   +420 773 738 859 legner.vaclavanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník návštěvnického provozu
              • Marešová Barbora   +420 778 751 563 maresova.barboraanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy PR pracovník
              • Ottomanský Miroslav, Mgr.   Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník návštěvnického provozu
              • Pazderová Merlinová Pavla, Mgr.   pazderova.pavlaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník návštěvnického provozu
              • Štorková Adéla   storkova.adelaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník péče o depozitáře
             ÚPS ÚL, oddělení údržby státního zámku Veltrusy
              • Bastl Vladimír   +420 315 781 146 +420 778 751 564 bastl.vladimiranpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy technický pracovník
              • Bílková Jiřina   Ostrov 59, 27746 Veltrusy provozář
              • Budín Jiří   +420 315 781 176 +420 725 113 486 Ostrov 59, 27746 Veltrusy technický pracovník
              • Bulín Jan, Ing. * +420 315 781 146 +420 602 579 998 bulin.jananpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy vedoucí oddělení , koordinátor realizace staveb
              • Kalousek Josef   Ostrov 59, 27746 Veltrusy technický pracovník , údržbář
              • Šťastný Josef   +420 725 113 488 stastny.josefanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy technický pracovník
             ÚPS ÚL, oddělení údržby zahrad státního zámku Veltrusy
              • Doubrava Karel   Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník péče o zahrady
              • Chlupáček Tomáš * +420 315 781 176 +420 602 452 444 chlupacek.tomasanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy vedoucí oddělení
              • Málek Luděk   Ostrov 59, 27746 Veltrusy technický pracovník , údržbář
              • Marešová Ivana   maresova.ivanaanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník péče o zahrady
              • Pavlíček Zdeněk   Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník péče o zahrady
              • Veselá Ilona   Ostrov 59, 27746 Veltrusy pracovník péče o zahrady
              • Zdanovcová Petra, Ing.   zdanovcova.petraanpu.cz Ostrov 59, 27746 Veltrusy vedoucí oddělení
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Žleby
           • Bittner Lukáš   Adresa pracoviště není známa. údržbář
           • Kopka Leoš, Mgr., DiS.   +420 770 190 726 kopka.leosanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o depozitáře
           • Řehoř Tomáš, Mgr. * +420 327 398 121,327398595 +420 602 568 320,724151545 rehor.tomasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Surovcová Markéta, Mgr. * +420 327 398 121,327398595 +420 773 797 569 surovcova.marketaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o depozitáře
             ÚPS ÚL, oddělení provozu státního zámku Žleby
              • Bittnerová Alena, Mgr.   +420 327 398 121 +420 773 797 588 bittnerova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Bukó Lenka   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Chládek Dominik   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Kozáková Karolína, Mgr.   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Poláková Kristýna   +420 778 428 644 polakova.kristynaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Suchnová Jana, Bc. * +420 327 398 121,327398595 +420 770 167 497 suchnova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. PR pracovník
              • Tuhá Martina   +420 327 398 121,327398595 +420 775 449 570 tuha.martinaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
          ÚPS ÚL, Zahrady pod Pražským hradem
           • Obručová Anna   +420 724 312 340 obrucova.annaanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha provozář
           • Obručová Jana, Ing.   obrucova.janaanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha pracovník péče o zahrady
           • Stránský Karel   +420 257 010 402 +420 778 521 161 Valdštejnská 158, 11800 Praha technický pracovník
           • Špáňová Helena, Ing. * +420 257 148 817 +420 724 568 259 spanova.helenaanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Weidner Radka, MBA   weidner.radkaanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha PR pracovník
           • Zechel Tomáš, Ing. arch.   +420 257 010 402 +420 778 521 162 zechel.tomasanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha referent majetkové správy
           • Zechelová Lucie, Ing.   +420 770 156 164 spanova.lucieanpu.cz Valdštejnská 158, 11800 Praha pracovník vztahů k veřejnosti
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Benešov nad Ploučnicí
           • Grob Roman   Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí provozář
           • Kristková Jana   +420 773 764 678 kristkova.janaanpu.cz Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí PR pracovník
           • Kristková Miluše, Mgr.   +420 724 663 548 kristkova.miluseanpu.cz Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí pracovník péče o depozitáře
           • Křížková Renata, Mgr. * +420 412 586 795 +420 724 564 238 krizkova.renataanpu.cz Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Sobotková Marie   +420 412 586 795 +420 608 266 882 Zámecká 51, 40722 Benešov nad Ploučnicí provozář
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Duchcov
           • Herzog Ota   nám. Republiky 202, 41901 Duchcov pracovník péče o zahrady
           • Hrabovský Bedřich, Ing. * +420 777 467 116 hrabovsky.bedrichanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Chvála Petr   +420 417 835 301 chvala.petranpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov referent majetkové správy
           • Jeřábek Radek   +420 417 835 301 nám. Republiky 202, 41901 Duchcov pracovník návštěvnického provozu
           • Jurčová Kamila   jurcova.kamilaanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov PR pracovník
           • Lukáš František   lukas.frantisekanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov technický pracovník
           • Malíková Eva   +420 417 835 301 +420 777 478 257 nám. Republiky 202, 41901 Duchcov provozář
           • Nepožitek Ladislav * +420 417 835 301 +420 603 340 094 nepozitek.ladislavanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov správce depozitáře
           • Slonová Tereza   slonova.terezaanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov pracovník návštěvnického provozu
           • Trahorschová Anna   trahorschova.annaanpu.cz nám. Republiky 202, 41901 Duchcov pracovník návštěvnického provozu
           • Válková Eva   +420 417 835 301 nám. Republiky 202, 41901 Duchcov technický pracovník
          ÚPS ÚL, správa státního hradu Házmburk
           • Jirásková Miriam   jiraskova.miriamanpu.cz Purkrabská 2, 41117 Hazmburk pracovník návštěvnického provozu
           • Němcová Miriam * +420 606 175 052 nemcova.miriamanpu.cz Purkrabská 2, 41117 Hazmburk vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Jezeří
           • Holubová Veronika   Jezeří 1, 43543 Jezeří technický pracovník
           • Krejčová Hana, Mgr. * +420 602 626 430 krejcova.hanaanpu.cz Jezeří 1, 43543 Jezeří vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Nosková Miroslava   Jezeří 1, 43543 Jezeří pokladní
           • Přibyl Miroslav, DiS.   +420 724 326 031 pribyl.miroslavanpu.cz Jezeří 1, 43543 Jezeří pracovník vztahů k veřejnosti , dílčí zástup kastelána
           • Sippl Marek   Jezeří 1, 43543 Jezeří lesník , údržbář
           • Vahalová Zdeňka   Jezeří 1, 43543 Jezeří provozář
          ÚPS ÚL, správa kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
           • Benešová Dana   +420 724 030 513 benesova.danaanpu.cz Kostelní 289, 43401 Most pokladní
           • Klimplová Zuzana, Bc. * +420 724 663 546 klimplova.zuzanaanpu.cz Kostelní 289, 43401 Most vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Kudernová Šulová Blanka   sulova.blankaanpu.cz Kostelní 289, 43401 Most referent majetkové správy
           • Sirový Jiří, Mgr.   +420 732 224 098 sirovy.jirianpu.cz Kostelní 289, 43401 Most pracovník vztahů k veřejnosti
           • Šimek Václav   +420 476 707 364 Kostelní 289, 43401 Most provozář
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Krásný Dvůr
           • Bobek Karel * +420 415 210 036 +420 602 267 011 bobek.karelanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Panýrková Iveta   +420 773 761 148 panyrkova.ivetaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. PR pracovník
           • Picková Kateřina   pickova.katerinaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. PR pracovník
           • Vaněrka Milan   vanerka.milananpu.cz Zámecká 1, 67971 Lysice pracovník péče o depozitáře
             ÚPS ÚL, oddělení údržby státního zámku Krásný Dvůr
              • Barták Stanislav   Adresa pracoviště není známa. lesník
              • Panýrek Martin   Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o zahrady
              • Parpel Roman   +420 415 210 036 Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o zahrady
              • Sikyta Vojtěch   +420 415 210 036 Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Libochovice
           • Bálková Lucie   +420 416 591 140 balkova.lucieanpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice referent majetkové správy
           • Jansová Jana, PhDr., Ph.D.   +420 416 591 443 jansova.janaanpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice pracovník péče o depozitáře
           • Prokopová Michaela, Ing. * +420 416 591 611 +420 778 545 958 prokopova.michaelaanpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice vedoucí správy památkového objektu (kastelán) , dílčí zástup kastelána
           • Vágnerová Romana   +420 416 591 443 vagnerova.romanaanpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice pracovník návštěvnického provozu
             ÚPS ÚL, oddělení údržby státního zámku Libochovice
              • Hanzalová Vendula   náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice pracovník péče o zahrady
              • Holub Jan * +420 416 591 443 +420 724 663 761 holub.jananpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice vedoucí oddělení
              • Pémová Karolína   pemova.karolinaanpu.cz náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice PR pracovník
              • Štěpán Zdeněk   +420 416 591 443 náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice údržbář
              • Vild Vítězslav   náměstí 5. května 1, 41117 Libochovice pracovník péče o zahrady
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Ploskovice
           • Eichlerová Helena   +420 416 749 092 Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o zahrady
           • Frdlíková Markéta, Mgr.   +420 416 749 092 +420 724 663 605 frdlikova.marketaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. koordinační pracovník
           • Horčík Radek   +420 416 749 092 Adresa pracoviště není známa. provozář , údržbář
           • Samcová Eva   Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Surmová Helena   +420 416 749 092 Adresa pracoviště není známa. provozář
           • Šnajdrová Anna   +420 724 474 592 snajdrova.annaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. PR pracovník
           • Zdvořák Pavel, Mgr.   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
           • Zimandlová Jana * +420 416 749 092 +420 606 820 019 zimandlova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Stekník
           • Bezdičková Veronika   bezdickova.veronikaanpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník pracovník péče o zahrady
           • Černá Kristýna   cerna.kristynaanpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník pracovník návštěvnického provozu
           • Hönig Simon   honig.simonanpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník pracovník návštěvnického provozu
           • Kalaš Jan   kalas.jananpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník pracovník péče o zahrady
           • Vilím Stanislav, Ing., Ph.D.   +420 778 486 747 vilim.stanislavanpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník PR pracovník
           • Zajíčková Eva * +420 778 486 747 zajickova.evaanpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník koordinační pracovník
           • Zajíčková Jana, Mgr. * +420 723 086 011 zajickova.janaanpu.cz Stekník 1, 43801 Stekník vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Velké Březno
           • Brůžová Veronika   +420 475 228 331 bruzova.veronikaanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno technický pracovník
           • Divíšek Zdeněk   +420 475 228 331 divisek.zdenekanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno pracovník péče o zahrady
           • Geleta Dávid, Mgr. * +420 475 228 331 +420 778 482 397 geleta.davidanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno koordinační pracovník
           • Lisec Miroslav   Zámecká 63, 40323 Velké Březno provozář
           • Müllerová Dzurjová Tereza, Bc.   mullerova.terezaanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno pracovník péče o depozitáře
           • Musil Miloš, Ing. * +420 475 228 331 +420 604 505 323 musil.milosanpu.cz Zámecká 63, 40323 Velké Březno vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
          ÚPS ÚL, správa státního hradu a zámku Bečov
           • Wizovský Tomáš, Mgr. * +420 353 999 394 +420 606 666 423 wizovsky.tomasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
             ÚPS ÚL, oddělení provozu státního hradu a zámku Bečov
              • Ajšmanová Jitka   ajsmanova.jitkaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Drobílková Bohumila   drobilkova.bohumilaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. PR pracovník
              • Dyedeková Tereza, MgA. * +420 353 999 394 +420 778 983 164 dyedekova.terezaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
              • Frolová Jaroslava   +420 353 999 394 +420 724 569 007 frolova.jaroslavaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy
              • Gašperíková Barbora   Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o zahrady
              • Grecmanová Jana   +420 775 857 890 grecmanova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Hajduchová Alena * +420 353 999 394 +420 778 498 635 hajduchova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
              • Nývltová Kateřina, Mgr.   +420 773 750 426 nyvltova.katerinaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o depozitáře
              • Prokopec Filip   Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
              • Svitková Renáta   svitkova.renataanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník návštěvnického provozu
             ÚPS ÚL, oddělení údržby státního hradu a zámku Bečov
              • Filipcová Jana   +420 353 999 394 filipcova.janaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Gašperík Zdeněk   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Gildeinová Libuše   +420 353 999 394 gildeinova.libuseanpu.cz Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Kříž Martin   +420 353 999 394 Adresa pracoviště není známa. pracovník péče o zahrady
              • Lipavský Roman   +420 353 999 394 Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
              • Marhan Milan * +420 353 999 394 +420 606 386 191 marhan.milananpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí oddělení
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Kynžvart
           • Cink Ondřej, Ing. * +420 602 233 930 cink.ondrejanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
             ÚPS ÚL, oddělení provozu státního zámku Kynžvart
              • Braucci Marie   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník návštěvnického provozu
              • Brštiak Štefan, Bc. * +420 773 776 631 brstiak.stefananpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart vedoucí oddělení
              • Brštiaková Iveta   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart technický pracovník
              • Karasová Martina   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník návštěvnického provozu
              • Kuchariková Helena   kucharikova.helenaanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart referent majetkové správy
              • Launerová Vladimíra, Ing.   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart lektor
              • Pszotová Petra   pszotova.petraanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník návštěvnického provozu
              • Svátová Petra   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník návštěvnického provozu
              • Sýsová Marcela, Ing.   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník návštěvnického provozu
             ÚPS ÚL, oddělení údržby státního zámku Kynžvart
              • Duda Vladimír, Ing. * +420 602 955 178 duda.vladimiranpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart vedoucí oddělení
              • Ježek Zdeněk   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart technický pracovník
              • Kupec Miroslav   +420 354 691 269 Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart technický pracovník
              • Linka Darius   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart technický pracovník
              • Ližička Josef   +420 354 691 269 Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart technický pracovník
              • Němec Jan, Ing. * +420 354 691 269 Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník péče o zahrady
              • Trubka Radek   Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník péče o zahrady
             ÚPS ÚL, odd. studijního depozitáře státního zámku Kynžvart
              • Cinková Jana, Mgr.   cinkova.janaanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník péče o depozitáře
              • Jadlovská Petra, Bc.   jadlovska.petraanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart kurátor
              • Kouba Roman, Mgr.   +420 354 691 269 kouba.romananpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart pracovník péče o depozitáře
              • Novotný Ladislav * +420 724 474 621 novotny.ladislavanpu.cz Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart vedoucí oddělení
          ÚPS ÚL, správa státního zámku Valeč
           • Dragoun Květoslav   Adresa pracoviště není známa. technický pracovník
           • Petr Tomáš, Ing. * +420 606 666 427 petr.tomasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
           • Schedivý Petr   +420 725 712 361 Adresa pracoviště není známa. mistr
           • Štancová Monika   Adresa pracoviště není známa. pokladní
           • Tichá Barbora, Mgr.   +420 770 197 311 ticha.barboraanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník vztahů k veřejnosti
           • Valchář Tomáš   Adresa pracoviště není známa. údržbář
           • Zemanová Alena * +420 725 524 129 zemanova.alenaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. referent majetkové správy