Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Plzni
    ÚOP PL, ředitel ÚOP
     • Sokol Petr, Mgr. * +420 377 360 921 +420 724 663 697 sokol.petranpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitel územního odborného pracoviště
       ÚOP PL, kancelář ředitele - referát
        • Kováčová Jaroslava   +420 377 360 918 +420 603 100 818 kovacova.jaroslavaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň redaktor , fotoarchiv
        • Pacandová Marcela   +420 377 360 919 +420 724 474 610 pacandova.marcelaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň administrativní a spisový pracovník , vedoucí kanceláře ředitele
        • Pospíšilová Pavlína   +420 377 360 929 pospisilova.pavlinaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň organizační pracovník
       ÚOP PL, oddělení ekonomiky a provozu
        • Bartůňková Eva, Ing. * +420 377 360 916 +420 606 666 401 bartunkova.evaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení , vedoucí oddělení
        • Hošek František   +420 377 360 915 +420 606 666 414 hosek.frantisekanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň provozář
        • Levá Dagmar   +420 377 360 927 +420 724 853 456 leva.dagmaranpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň referent majetkové správy
        • Rosenbaum Jan, Ing.   +420 377 360 915 +420 725 314 221 rosenbaum.jananpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň operátor inf. a komunikačních technologií
       ÚOP PL, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Bukovský Jan   Prešovská 171, 30100 Plzeň dokumentátor
        • Jíchová Veronika, PhDr.   +420 377 360 925 jichova.veronikaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
        • Karel Tomáš   +420 377 360 922 +420 606 666 415 karel.tomasanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
        • Kodera Radovan, MgA.   +420 377 360 912 +420 728 103 457 kodera.radovananpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
        • Kroupa Pavel, PhDr.   +420 377 360 954 +420 731 015 547 kroupa.pavel2anpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
        • Lohrová Ludmila   +420 377 360 912 Prešovská 171, 30100 Plzeň fotograf
        • Pilná Veronika, Mgr., Ph.D. * +420 377 360 932 +420 702 905 165 pilna.veronikaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí odboru
          ÚOP PL, oddělení evidence památek a IS
           • Bukovská Jana, Mgr. * +420 377 360 939 +420 778 474 601 bukovska.janaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení , vedoucí oddělení
           • Jedličková Renáta, Mgr.   +420 377 360 939 jedlickova.renataanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Koderová Lenka   +420 377 360 947 +420 724 292 785 koderova.lenkaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , agenda zák. č. 71/94 Sb.
           • Lišková Lenka, Bc.   +420 377 360 936 liskova.lenkaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Nováčková Michaela, Mgr.   +420 377 360 947 +420 725 442 066 novackova.michaelaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , vedoucí referátu
           • Plešmíd Stanislav, DiS.   +420 377 360 928 +420 724 663 688 plesmid.stanislavanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Štumbauer Tomáš, Mgr.   +420 377 360 924 +420 606 666 404 stumbauer.tomasanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
          ÚOP PL, oddělení dokumentačních fondů a knihovny
           • Bláhová Hana   +420 377 360 950 blahova.hanaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň dokumentátor , odborná spisovna
           • Matásek Karel, Mgr. * +420 377 360 926 matasek.karelanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení , vedoucí oddělení
           • Svoboda Vlastimil   +420 377 360 946 svoboda.vlastimilanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , archivy- stavební a restaurátorské
       ÚOP PL, odbor péče o památkový fond
        • Domanický Pavel, Ing. * +420 377 360 930 +420 606 664 341 domanicky.pavelanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí odboru , památkář
          ÚOP PL, oddělení garantů území
           • Aubrechtová Alena, Mgr.   +420 377 360 960 +420 724 586 282 aubrechtova.alenaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Balvínová Kasalová Šárka, Mgr. Bc.   +420 377 360 948 +420 777 534 956 kasalova.sarkaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Cikán Martin, Mgr.   +420 377 360 954 +420 724 663 696 cikan.martinanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Danda Patrik, Ing. arch.   +420 377 360 948 +420 606 666 400 danda.patrikanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , vedoucí oddělení
           • Gersdorfová Zlata, PhDr., Ph.D.   +420 377 360 960 +420 777 534 926 gersdorfova.zlataanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Konáš Michal, Mgr. * +420 377 360 922 +420 770 125 404 konas.michalanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení
           • Pohořalá Jitka, Ing. arch.   +420 377 360 938 +420 602 214 415 pohorala.jitkaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Romportlová Lucie, Mgr.   +420 377 360 935 +420 777 534 960 romportlova.lucieanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Tomanová Kristýna, Ing.   +420 377 360 935 +420 778 531 413 tomanova.kristynaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Tuma David, Mgr., Ph.D.   +420 377 360 933 +420 725 847 261 tuma.davidanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
          ÚOP PL, oddělení specialistů
           • Břízová Miroslava, Ing. arch. * +420 377 360 931 +420 724 853 555 brizova.miroslavaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení , urbanismus; vedoucí oddělení
           • Drncová Ludmila, Bc.   +420 377 360 938 drncova.ludmila2anpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Drncová Ludmila, Mgr.   +420 377 360 938 +420 606 666 411 drncova.ludmilaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , restaurování
           • Foud Karel, Mgr.   +420 377 360 962 +420 606 665 787 foud.karelanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , lidová architektura
           • Karlová Soňa, Mgr.   +420 377 360 962 +420 776 437 589 karlova.sonaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , restaurování
           • Kovařík Viktor, PhDr.   +420 377 360 940 +420 724 663 816 kovarik.viktoranpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , restaurování
           • Marešová Markéta, Ing.   +420 377 360 917 +420 773 771 861 maresova.marketaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář
           • Tlustá Lucie, Ing.   +420 377 360 917 +420 778 433 221 tlusta.lucieanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň památkář , hist. zahrady a parky
       ÚOP PL, oddělení archeologie
        • Foster Linda, Mgr. * +420 377 360 958 +420 724 663 699 foster.lindaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň vedoucí oddělení
        • Kasl Filip, PhDr.   +420 377 360 958 +420 778 481 084 kasl.filipanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň archeolog
        • Waldmannová Marcela, Mgr.   +420 377 360 958 +420 606 666 418 waldmannova.marcelaanpu.cz Prešovská 171, 30100 Plzeň archeolog