Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem
    ÚOP ÚL, ředitel ÚOP
     • Radová Lucie, Mgr. * +420 472 704 822 +420 724 663 541 radova.lucieanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem ředitel/ka územního odborného pracoviště
       ÚOP ÚL, kancelář ředitele - oddělení
        • Brožová Věra, Mgr.   +420 472 704 843 +420 778 403 915 brozova.veraanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem pracovník vztahů k veřejnosti
        • Holečková Dana * +420 472 704 801 +420 721 336 214 holeckova.danaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
        • Hrebíková Andrea   +420 472 704 815 +420 724 474 600 hrebikova.andreaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem administrativní a spisový pracovník
        • Suchánková Kristýna, Bc.   +420 472 704 828 +420 778 742 125 suchankova.kristynaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem koordinační, projektový a programový pracovník
       ÚOP ÚL, oddělení ekonomiky a provozu
        • Balášová Barbora   +420 472 704 835 +420 770 137 760 balasova.barboraanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem referent majetkové správy
        • Kořánová Pavla, Bc. * +420 472 704 813 +420 778 880 036 koranova.pavlaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
        • Kubín Karel   +420 472 704 816 +420 775 863 802 kubin.karelanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem provozář
        • Kybl Zdeněk, Ing.   +420 472 704 816 +420 607 146 687 kybl.zdenekanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem IT pracovník
       ÚOP ÚL, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Brož Tomáš, Mgr. * +420 472 704 837 +420 724 017 937 broz.tomasanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí odboru
        • Leibl Jan, Mgr.   +420 472 704 853 +420 724 568 573 leibl.jananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
        • Leiblová Vendula, Mgr.   +420 472 704 841 +420 724 824 730 leiblova.vendulaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem knihovník
        • Míchal Filip   Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
          ÚOP ÚL, oddělení evidence památek a IS
           • Houdková Alena, Mgr.   +420 472 704 854 +420 724 025 559 houdkova.alenaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář , správa sbírky obrazové dokumentace
           • Jeřábková Gabriela, Mgr.   +420 472 704 821 +420 605 125 755 jerabkova.gabrielaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Koloc Jan   +420 472 704 840 +420 724 663 756 Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
           • Mordaninec Petr, Mgr.   +420 274 008 182 +420 778 761 484 Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
           • Neumannová Kateřina   +420 472 704 819 +420 724 663 542 neumannova.katerinaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Pavlíková Marta, Mgr.   +420 472 704 855 +420 603 149 409 pavlikova.martaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Petráková Lenka   Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem dokumentátor
           • Šteflová Elzbieta, Mgr.   +420 472 704 814 +420 724 568 712 steflova.elzbietaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Veselá Hana, Mgr. * +420 472 704 838 +420 724 031 240 vesela.hana2anpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
           • Zubík Martin, Mgr., Ph.D.   +420 472 704 838 +420 737 726 659 zubik.martinanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
          ÚOP ÚL, oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Hasil Petr, Mgr.   +420 472 704 833 +420 736 781 493 hasil.petranpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Skopec Jaroslav, Mgr. * +420 472 704 834 +420 724 027 285 skopec.jaroslavanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
       ÚOP ÚL, odbor péče o památkový fond
        • Páral Matěj, Ing. arch.   +420 472 704 826 +420 775 438 716 paral.matejanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
        • Sellnerová Alena, Mgr. * +420 472 704 150 +420 724 018 392 sellnerova.alenaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí odboru
          ÚOP ÚL, oddělení garantů území
           • Bureš Jiří, Mgr.   +420 472 704 830 +420 724 029 764 bures.jirianpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Kadlec Antonín, Mgr., Ph.D.   +420 472 704 832 +420 773 782 831 kadlec.antoninanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář , NAKI
           • Knobloch Jan, Mgr.   +420 472 704 812 +420 771 287 005 knobloch.jananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Kotišová Lenka, Ing. arch.   +420 472 704 824 +420 724 786 563 kotisova.lenkaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Salavová Mirka, Mgr. * +420 472 704 848 +420 778 529 345 salavova.mirkaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
           • Sláma Lukáš, Mgr.   +420 472 704 812 +420 771 132 821 slama.lukasanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Šefl Tomáš, Bc.   +420 472 704 809 +420 778 401 651 sefl.tomasanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Ulmon Miroslav, Bc.   ulmon.miroslavanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
          ÚOP ÚL, oddělení specialistů
           • Brejcha Roman, Mgr.   +420 472 704 827 +420 771 125 958 brejcha.romananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem archeolog
           • Budilová Mlejnková Kamila, Ing.   +420 472 704 845 +420 771 278 664 budilova.kamilaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Honys Vít, PhDr. * +420 472 704 847 +420 724 023 245 honys.vitanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem vedoucí oddělení
           • Peerová Tereza, Mgr.   +420 472 704 845 +420 778 527 017 peerova.terezaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Šestáková-Hladíková Dana, Ing.   +420 472 704 818 +420 724 022 131 sestakova.danaanpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář
           • Švec Roman, Mgr., DiS.   +420 472 704 818 +420 778 461 310 svec.romananpu.cz Podmokelská 1, 40007 Ústí nad Labem památkář