Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích
    ÚOP ČB, ředitel ÚOP
     • Šnejd Daniel, Ing. * +420 387 312 140/kl.120 +420 724 053 332 snejd.danielanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice ředitel/ka územního odborného pracoviště
       ÚOP ČB, kancelář ředitele - oddělení
        • Gaži Martin, Mgr. * +420 387 312 140 +420 724 929 933 gazi.martinanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí oddělení
        • Kohlíčková Renata   +420 387 312 140/kl.121 +420 602 626 733 kohlickova.renataanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice administrativní a spisový pracovník
        • Neprašová Eva, Bc.   +420 387 312 140/kl.122 +420 777 454 383 neprasova.evaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice koordinační, projektový a programový pracovník
        • Voleská Kateřina, Mgr.   +420 387 312 140/kl.111 +420 776 627 956 voleska.katerinaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice referent majetkové správy
       ÚOP ČB, oddělení ekonomiky a provozu
        • Dupkaničová Eva, Ing.   +420 387 312 140/kl.111 +420 775 444 130 dupkanicova.evaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice referent majetkové správy
        • Dupkaničová Zdeňka, Ing. * +420 774 206 685 dupkanicova.zdenkaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí oddělení
        • Sompek Karel   +420 387 312 140 +420 775 443 968 sompek.karelanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice provozář
       ÚOP ČB, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Hájek Pavel, PhDr. * +420 387 312 140/kl.131 +420 607 556 510 hajek.pavelanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí odboru
        • Žahour Jiří, Bc.   +420 771 228 083 zahour.jirianpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice výzkumný a vývojový pracovník
          ÚOP ČB, oddělení evidence památek a IS
           • Badalová Marie, Mgr.   +420 387 312 140/kl.181 +420 775 444 142 badalova.marieanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Brašničková Dagmar   +420 775 443 971 brasnickova.dagmaranpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice pracovník památkové péče
           • Drozda Jakub   +420 387 312 140/kl.132 +420 724 568 006 drozda.jakubanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Kočková Zdeňka, Ing. arch.   +420 387 312 140/kl.132 +420 778 531 833 kockova.zdenkaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Pikous Miroslav, Ing.   +420 387 312 140/kl.145 +420 775 443 972 pikous.miroslavanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Princ Marek, Ing.   +420 387 312 140/kl.143 +420 778 982 323 princ.marekanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Říha David Michal, Bc.   +420 387 312 140/kl.140 +420 771 228 137 riha.david2anpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Špinarová Michaela, Ing. arch.   +420 380 711 026 +420 602 627 440 spinarova.michaelaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Štědrá Miroslava, Mgr.   +420 387 312 140/kl.133 +420 602 626 813 stedra.miroslavaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Štorková Jana, Ing. arch. * +420 387 312 140/kl.136 +420 725 163 056 storkova.janaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí oddělení
          ÚOP ČB, oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Babická Veronika, DiS.   +420 387 312 140/kl.143 +420 774 327 617 babicka.veronikaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice dokumentátor
           • Hansová Jarmila, Mgr. * +420 387 312 140/kl.143 +420 725 314 205 hansova.jarmilaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí oddělení , archivní rešerše
           • Olšanová Eva, Ing.   +420 387 312 140/kl.128 +420 725 314 206 olsanova.evaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice dokumentátor
          ÚOP ČB, oddělení dokumentačních fondů a knihovny
           • Kotyzová Lenka   +420 387 312 140/kl.184 +420 728 646 593 kotyzova.lenkaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice archivář
           • Nováková Martina, Mgr.   +420 387 312 140/kl.186 +420 777 477 359 novakova.martinaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice knihovník
           • Prokopová Zdeňka, PhDr. * +420 387 312 140/kl.186 +420 724 965 361 prokopova.zdenkaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí oddělení
       ÚOP ČB, odbor péče o památkový fond
        • Erbanová Eva, Mgr.   +420 387 312 140/kl.143 +420 778 526 346 erbanova.evaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
        • Kovářová Daniela, Mgr.   +420 387 312 140/kl.142 +420 773 758 181 kovarova.danielaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice asistent
        • Thimová Danuše, Ing. * +420 387 312 140/kl.125 +420 724 965 363 thimova.danuseanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí odboru
          ÚOP ČB, oddělení garantů území
           • Burian Jaroslav, Ing., CSc.   +420 387 312 140/kl.138 +420 775 891 981 burian.jaroslavanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Hájek Václav, Ing.   +420 387 312 140/kl.127 +420 778 770 486 hajek.vaclav2anpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Hanetšlegr Miroslav, Ing.   +420 387 312 140/kl.137 +420 725 314 207 hanetslegr.miroslavanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Javorský David, Ing. * +420 387 312 140/kl.123 +420 725 314 206 javorsky.davidanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí oddělení
           • Kohoutek Petr, Ing.   +420 387 312 140/kl.129 +420 602 626 717 kohoutek.petranpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice pracovník památkové péče
           • Kotrba Petr, Ing.   +420 602 626 724 kotrba.petranpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Liška Radek, Ing. arch.   +420 387 312 140/kl.126 +420 724 965 364 liska.radekanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Novotná Hana, Ing.   +420 387 312 140/kl.139 +420 602 626 725 novotna.hanaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Rýcová Hana, Ing.   +420 387 312 140/kl.137 +420 778 726 886 rycova.hanaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Vinařová Alena, Ing. arch.   +420 387 312 140/kl.139 +420 602 626 718 vinarova.alenaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
          ÚOP ČB, oddělení specialistů
           • Ehrlich Marek, Ing. * +420 387 312 140/kl.128 +420 725 586 074 ehrlich.marekanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí oddělení
           • Pešková Klára, Ing. arch.   +420 387 312 140/kl.134 +420 602 614 541 peskova.klaraanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Šťastná Gabriela, Ing.   +420 387 312 140/kl.134 +420 777 355 150 stastna.gabrielaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Toufar Václav, Ing. arch.   +420 387 312 140/kl.126 +420 775 779 405 toufar.vaclavanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
          ÚOP ČB, oddělení restaurování
           • Geršlová Dagmar, Mgr.   +420 387 312 140/kl.130 +420 602 626 772 gerslova.dagmaranpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Lavička Roman, PhDr., Ph.D.   +420 387 312 140/kl.130 +420 602 627 384 lavicka.romananpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice památkář
           • Ourodová Ludmila, PhDr., Ph.D. * +420 387 312 140/kl.135 +420 725 584 071 ourodova.ludmilaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí oddělení
       ÚOP ČB, oddělení archeologie
        • Havlice Jiří, Mgr. * +420 387 312 140/kl.180 +420 724 965 362 havlice.jirianpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice vedoucí oddělení
        • Kolářová Petra, Mgr. et Mgr.   +420 387 312 140/kl.180 +420 778 961 160 kolarova.petraanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice dokumentátor
        • Kolářová Zdeňka, Mgr.   +420 778 526 203 kolarova.zdenkaanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice pracovník dokumentačních fondů
        • Štěpančík Zdeněk, Mgr. et Mgr.   +420 387 312 140/kl.180 +420 777 464 723 stepancik.zdenekanpu.cz Senovážné nám. 230, 37021 České Budějovice pracovník památkové péče