Aktuality  Aktuality

Nové aplikace Informačního systému o archeologických datech

Od 3. července 2023 jsou v prostředí Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) zpřístupněny nové aplikace Informačního systému o archeologických datech (ISAD). Veřejné aplikace ISAD jsou dostupné na adrese https://isad.npu.cz, základní informace poskytuje rozcestník v rámci IISPP https://iispp.npu.cz/rozcestniky/isad.

Základní součástí ISAD je Státní archeologický seznam ČR (SAS), jehož správa je nově zabezpečena v aplikačním prostředí Památkového katalogu, kde jsou také dostupné nezveřejňované položky záznamů SAS. Přístup k interním záznamům v SAS je možné udělit zaměstnancům oprávněných archeologických organizací na základě předem uzavřené dohody o poskytování a využívání dat ISAD.

Pro další informace kontaktujte Odbor archeologie Generálního ředitelství NPÚ, Mgr. Ján Čáni, email cani.jan@npu.cz.


Zvolte kategorii  Zvolte kategorii

Navigace štítky  Navigace štítky